Наші газові пальники забеспечують неперевершену якість горіння та:

висока усталеність процесу горіння при будь-якому навантаженні;

гранично малий коефіцієнт надлишку повітря (1,02...1,05);
відсутність перегріву пальника;
короткий прозорий факел;
низький робочий тиск газу (до 1,0-2,0 кПа);
висока рівномірність температурного поля в камері горіння (топці);
 відсутність СО при будь-якому навантажені при надлишку повітря до 65%;
 еміссія NОx до 150 мг на куб. м